به نام حق

  • نام درس : شیوه ارائه مطلب علمی و فنی
  • منبع : دکتر رانکوهی
 
..................................................................................................................


...................................................................................................................

تصویر برابر پسورد.exe
  • توضیع : این نرم افزار کاراییش به این گونه است که افراد عکس خود را به این نرم افزار میدهند و هر موقع کامپیوتر را روشن کردن به جای پسورد از عکس استفاده میشود تا امنیت بالا تر بره.

....................................................................................................................

...................................................................................................................
      مژده
گزارش تخلف
بعدی